Bài Toán Đố hay

Bài 1: 

Viết thiếu một chữ số 0
Ở số thứ nhất nhưng không tính nhầm
Tích ra: ba-tám-tám-lăm (3885)
Tích đúng số lẻ có năm (5) tận cùng
Số kia tìm đúng được chăng
Nếu bạn đọc ngược sẽ bằng bảy ba
Nhanh nhanh ơi bạn gần xa
Tính số thứ nhất xem là bao nhiêu ?
Lời Giải:

Số kia đọc ngược bảy ba

Thì là ba bảy chứ còn bao nhiêu

Ba bảy ta cứ chia liều

Được ngay kết quả 1 thời lẻ năm (105)

Số 0 viết thiếu lúc đầu

Trở về chổ cũ để tìm cho ra

Đương nhiên không thể đứng đầu

Đứng cuối cũng chịu biết làm sao đây

Ở giữa là chữ số 0

Thêm chữ 0 nữa thật là đẹp đôi

Vậy thôi đáp số được rồi

Đây số thứ nhất một -khồng-không-năm (1005)

About sakura