Bài tập: Viết số tự nhiên từ những số cho trước

Trung Tâm Gia Sư TÀI ĐỨC VIỆT – Gia sư tiểu học tại nhà xin gửi tới các em tiểu học một số bài toán nâng cao lớp 2. (các em cùng tham khảo nhé!).

ĐỀ BÀI: 

Từ 4 chữ số 0, 1, 2, 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số có thể được. có bao nhiêu số như vậy?

Bài Làm

Cách 1: Liệt kê

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3 có thể viết được 12 số có 2 chữ số:

10; 11; 12; 13; 20; 21; 22; 23; 30; 31; 32; 33

Cách 2. Lựa chọn

+ Hàng chục có 3 cách lựa chọn số ( khác 0)

+ Hàng đơn vị có 4 cách lựa chọn số

Số có 2 chữ số được lập là: 3 × 4 = 12 (số)

Cách 3: Sơ đồ hình cây

ở bài này ta lập sơ đồ như sau: 0, 1, 2, 3

Nhìn sơ đồ ta thấy có 3 cách lựa chọn hàng chục (1;2;3), mỗi cách lựa chọn hàng chục có 4 cách lựa chọn ở hàng đơn vị(0; 1; 2; 3).

Như vậy có tất cả: 3× 4 = 12 (số)

Chúc các em học tập tốt!

Mọi thông tin cần được hỗ trợ tìm gia sư cho con xin vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS, GV, SV.
Thân ái.

 

 

About sakura