Bài Tập Tiếng Anh lớp 2 theo Chủ Đề (Tiếp theo)

Gia sư Tiểu Học Tại Nhà xin giới thiệu tới các em học sinh – Phụ Huynh một số bài Tập Tiếng Anh lớp 2 theo Chủ Đề.

I/ CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH VỀ  ĐỒ VẬT – CON VẬT

Part 1:

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.

_ pple         _ at           o_topus      tw_               c_ock

_ ook         f_ sh          d_or           p_ ncil           t_ble           t_n

Bài 2: Em hãy nhìn vào tranh và viết câu hoàn chỉnh.

bai-tap-tieng-anh-lop-2-theo-chu-de

 

About sakura