Bài tập tiếng anh lớp 2 theo chủ đề

Trung Tâm Gia Sư TÀI ĐỨC VIỆT – Gia sư tiểu học tại nhà xin gửi tới các em tiểu học một số bài tập Tiếng Anh lớp 2. (các em cùng tham khảo nhé!).

CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Part 1:

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

Uncle         Family             Sister               Eight               Daughter         Grandma

Father         Table               Nine                Mother            Eggs                Map

Ruler           Yellow            Old                  Pink                 Aunt                Grandpa

……………….      gia đình                                               ……………….           bố

……………….      anh, em trai                                         ……………….           cháu trai

……………….      cháu gái                                               ……………….           mẹ

……………….      cô, dì                                                   ……………….           chú

……………….      bà                                                        ……………….           ông

……………….      số 9

Câu 2: Hoàn thành các câu sau.

 1. What is your name?                My n….me is …………….
 2. Who is this?                            This is  ….y mo…her.
 3.  Who is he?                             This is my fath..r.
 4. What is this?                            This is my p…n

Câu 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B

A B
1.  My aunt

2.  My father

3. My mother

4. My family

5. My brother

a. mẹ của em

b. bố của em

c. cô của em

d. em trai của em

e. gia đình của em

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng Việt

 1. This/  mother:                   This is my mother: Đây là mẹ của em.
 2. This/ father                __________________________________________
 3. This/ brother              __________________________________________
 1. This/family                __________________________________________

Part 2:

Bài 1: Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

 1. bro……r                                     4. Fa…her
 2. …her                                          5. a…nt
 3. n…me                                        6. s….n

Bài 2: Hoàn thành các câu sau và dịch sang tiếng Việt

 1. What…….your name?
 2. My……is Quynh Anh.
 3. How ……you?
 4. I……fine. Thank you.
 5. What……….this?
 6. This is………..mother.

Bài 3: Sắp xếp lại các câu sau:

 1. name/ your/ What/ is?

…………………………………………………………………………………………

 1. Nam / is / My / name.

…………………………………………………………………………………………

 1. is / this / What?

…………………………………………………………………………………………

 1. pen / It / a / is.

…………………………………………………………………………………………

Bài 4: Dịch các câu sau sang tiếng Anh.

 1. Tên của bạn là gì? Tên của mình là Quỳnh Anh

…………………………………………………………………………………………

 1. Đây là ai? Đây là bố và mẹ của mình.

…………………………………………………………………………………………

Chúc các em học tập tốt!

Mọi thông tin cần được hỗ trợ tìm gia sư cho con xin vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS, GV, SV.
Thân ái.

About sakura